100 Jaar radio (11): Willem Vogt (deel II)

tekst: Hans Knot

In de vorige aflevering haalde ik een van de belangrijkste personen uit de beginperiode van de Nederlandse radio onder de aandacht, Willem Vogt, waarvan Wiki Beeld en Geluid zegt dat Vogt in juli 1952 ontslag nam bij de AVRO om vervolgens aan het werk te gaan als technisch directeur bij de NRU, de Nederlandse Radio Unie. Of deze gegevens helemaal juist zijn valt te betwijfelen aangezien voor me ligt de 15de aflevering van het interne blad van de Technische Dienst van de NRU uit december 1951. Het omslagverhaal werd op 19 december 1951 geschreven door de toenmalige Technisch Commissaris, Willem Vogt.

Ook in het kader van 100 jaar radio is het historisch gezien goed het omslagverhaal, dat destijds dus binnen een kleine groep medewerkers werd verspreid, alsnog een breder publiek aan te bieden. Vogt schreef een soort van overdenking over het jaar 1951.

‘Opnieuw is een jaar verstreken en het aantal uitzendingen, dat door de Dienst technisch is behandeld, is weer aanzienlijk groter geweest dan het jaar daarvoor. Het aantal opnamen op band of plaat steeg tot in bijna astronomische cijfers. Wij krijgen het niet cadeau en alleen door groter efficiency konden wij ons gestegen ‘debiet’ zonder noemenswaardige personeelsversterking opvangen.

In de vele beroepen, die de programmastaven op de Technische Dienst doen, schuilt een compliment. Veelal scheppen wij nieuwe mogelijkheden, die – goed beproefd – aan de clientèle worden voorgezet. Het opgewekt gebruik, dat zij er van maakt, pleit voor ons ‘artikel’. Een zaak, die haar omzet verhoogt, omdat haar artikelen gewild zijn, bevindt zich niet in een dalende lijn.

Deze waarheid moet ons tot voldoening strekken. De Technische Dienst is een onderdeel van de N.R.U., waarin het leven tintelt. ik dank U allen voor de betoonde ijver en toewijding. Deze waardering geldt de scheppende instanties, de administrerende afdelingen, de werkplaatsen, zij die zich met elektriciteit, met verwarming, met het tekenen, bouwen, repareren, wetenschappelijk- of praktisch onderzoek en constructiewerk bezighouden.

Zij geldt voor de beheerders en bestuurders van het rollend materiaal. de uitpeinzers van werkroosters, allen die met studiobeheer, knoppen- of snij- een weergeefwerk te maken hebben of met het dagelijkse gebeuren in de buitendienst technisch behandelen. Ook werkterrein is schier onbegrensd. Tussen het eenvoudige putdeksel, dat gerepareerd dient te worden en het ingewikkeldste laboratoriumonderzoek welft het uitspansel van de Technische Dienst.

Ik wens U alleen een gelukkig Kerstfeest en een voorspoedig Nieuwjaar, ook Uwe echtgenoten, die U zo vaak op uren, waarin anderen vrij zijn, aan de Dienst moest afstaan.’

Aldus de speciale aandacht aan het personeel in zo breed mogelijke zin van de Technische Dienst van de NRU door de destijds verantwoordelijke Technische Commissaris, Willem Vogt. Let wel geschreven in de stijl van de begin jaren vijftig van de vorige eeuw. In de derde aflevering van het drieluik rond Willem Vogt als een van de grootste pioniers van de radio in Nederland in de volgende aflevering meer rond zijn afscheid enkele jaren later.

Willem Vogt aan boord van de MS Dempo, naast de kapitein en met de hoed in de hand. Samen met orkest Kovacs Lajos werd een uitstapje naar Kopenhagen gemaakt. Foto: collectie Paul Snoek - archief Freewave Nostalgie