Die Deutsche Seewarte

tekst: Hans Knot

Nadat de Marine Offences Act in Engeland in 1967 van kracht was geworden werd het nog tot begin maart 1968 luisteren naar Caroline en Veronica. Maar daarna alleen maar luisteren naar Veronica was dan voor mij ook weer niet alles. Dus werd de radioschaal van links naar rechts en omgekeerd afgeschuimd om via de verschillende golven signalen te kunnen ontvangen. Signalen die niet alleen van radiostations kwamen maar ook van elders. En daarnaast ontdekte je, via publicaties, ook andere gebruikers op de betreffende banden.

Zo werd in mei 1968 bekend gemaakt dat een van de instituten, die er waren voor het geven van wind- en stormwaarschuwingen voor de zeevisserij en kustvaart, 100 jaar bestond. Het ging daarbij om ‘Die Deutsche Seewarte’. Opgericht dus in 1868 terwijl in Nederland onze eigen dienst, alom bekend als K.N.M.I., in 1848 het licht zag en in 1860 met soortgelijke waarschuwingen begon.

De Duitse zeeweerdienst was in Nederland bijna even goed bekend als de Nederlandse visserij en kustvaart weerdienst, algemeen bekend als Scheveningen Radio, dat via de scheepsband (100 tot 180 meter) destijds vier keer per etmaal een uitgebreid weeroverzicht met windverwachtingen van het K.N.M.I doorgaf. De voornoemde ‘Seewetterwarte’ gaf op haar beurt de regelmatige overzichten door aan Nord Eich Radio, die deze informatie elke ochtend om 10 minuten na negen en ’s avonds om 10 minuten na 9 uitzond.

Ik kwam er vrij snel achter, al zoekend op de diverse frequenties op de middengolf, dat de uitzendingen van de NDR, de Nord Deutsche Rundfunk, ook iedere middag om kwart voor drie een weeroverzicht gaf voor onder meer de Noordzee. Later kwam ik erachter dat dit in de nacht rond 1 uur nogmaals, opgefrist, plaatsvond. Daarmee was er een zoektocht naar meer van dergelijke uitingen gestart en ontdekte ik onder meer dat ook vanuit Denemarken en Engeland dergelijke informatie de ether werd in geslingerd. Op de lange golf via de 1500 meter via Humber Radio werd dit een aantal malen per etmaal gedaan. Vanuit Denemarken gebeurde dit via de 1200 meter, iedere keer om kwart voor negen in de ochtend en op vijf over zes in de avond. Bij wijze van spreken kroop ik in de radio om ook deze informatie tot me te laten komen en er meer dan ruim vijftig jaar na dato nog eens over te kunnen schrijven en kennis te kunnen delen.