Bijna 50 jaar

Bijna 50 jaar geleden, op 3 maart 1967, werden we via de dagbladpers
geïnformeerd over de sporthal die er in Selwerd aan de Eikenlaan zou gaan komen.
De toenmalige burgemeester van Groningen, de heer J. J. A. Berger had namelijk
op 2 maart de feestelijke openingsbijeenkomst van de manifestatie ’50 jaar
Gemeente en Sport’ geopend en kwam tijdens zijn rede met de mededeling dat
waarschijnlijk in de maand april met de bouw van de sporthal kon worden
begonnen. Ook wist hij te melden dat het doel er was om in oktober 1967 deze
tweede wijksporthal in Groningen te kunnen openen.

Hij voegde eraan toe dat de hal, die een nuttige oppervlakte van 22 bij 43,5
meter zou krijgen, in huurkoop zou worden verkregen. Door voor deze constructie
te kiezen was men volgens de burgermeester niet afhankelijk van een Rijks
goedkeuring.
Berger herinnerde er verder aan dat in het kader van de werkverruiming spoedig
met nog enkele projecten zou worden begonnen. Daaronder viel ondermeer de eerste
fase van de bouw van de tentoonstellings- en congreshal bij het Stadspark, die
later als Martinihalcomplex in 1970 zou worden geopend.
Maar meer geld werd er beschikbaar gesteld als het ging om de sport. Op de
renbaan in het Stadspark kwamen er voorzieningen voor de drafsport. Ondermeer
een verbetering van de stallen en de bouw van een nieuwe tribune.

Verder zei de burgermeester toe dat het Noorderbad zou worden hersteld en
uitgebreid met een instructiebad. Het zwembad zou daarvoor slechts een korte
periode gesloten zijn. Op het programma van de gemeente stonden, zo was te lezen
in het Nieuwsblad van het Noorden, ook nog de bouw van een viertal
gymnastieklokalen in verschillende wijken van de stad en de inrichting van vijf
basketbalveldjes. Het eerste daarvan zou op het toenmalige marktterrein op de
Westerhaven komen.