Boek “Veronica: Boven water” van Hans Knot nu als pdf leverbaar

 In 2012 verscheen het boek ‘Boven Water’ met herinneringen aan Radio Veronica zoals door Max Lewin bewaard in zijn archief en jaren na zijn overlijden beschreven tot andermaal een boek door mediahistoricus Hans Knot. Recentelijk kregen we een aantal aanvragen voor het niet meer leverbare boek en besloot de Stichting Media Communicatie het als pdf verkrijgbaar te maken. Het is te bestellen door 7 Euro over te maken en dit formulier in te vullen.

Als we de geschiedenis van de zeezender Radio Veronica in diverse publicaties beschouwen, begint het verhaal vrijwel altijd op 15 oktober 1959 toen een aantal mensen bijeen kwam in ‘een rokerig zaaltje’ in hotel Krasnapolsky in Amsterdam om gezamenlijk te beslissen tot de oprichting van de VRON.

In de diverse publicaties wordt nogal snel overgegaan op het verhaal over de proefuitzending, die gewoon vanaf land werd uitgezonden, om aan te tonen dat het idee van een commercieel radiostation te verwezenlijken was. In het Max Lewin archief, dat in bezit is van de Stichting Media Communicatie, zit een schat aan informatie waardoor het verhaal rond het ontstaan van de VRON (Radio Veronica) beter belicht kan worden.

De dag na de vergadering berichtte: ‘Het Parool’ uitgebreid over de bijeenkomst. Deze had in eerste instantie een heel ander doel dan te spreken over de oprichting van de VRON als organisatie voor een op te starten radiostation: ‘Duidelijk is echter in elk geval dat de ongeregelde, niet officiële, importeurs van radio- en televisietoestellen zich willen verenigen opdat zij een gezamenlijke strijdkas zullen hebben om de vele processen, die hun door de officiële importeurs, zowel als door de fabrikanten van apparatuur, worden aangedaan, te kunnen bekostigen.’

De wilde handelaren wilden zich bundelen om op te kunnen treden tegen de absolute monopolypositie van de leveranciers en officiële handelaren. Volgens het verslag in ‘Het Parool’ van 16 oktober 1959 ging het vooral om een woordenstrijd tussen de eigenaar van K I M – een radio en televisiehandel, de heer L.M. Ph. M. Slootmans, en de eveneens uit Amsterdam afkomstige handelaar Prins. De laatste was fel tegenstander van een op te richten organisatie. Slootmans: “Wij zijn vrij en wij willen vrij blijven.”

Maar er ging veel meer aan deze oprichtingsvergadering vooraf dan tot nu toe in de diverse publicaties werd beschreven. Ook in de ruim twee jaren, nadat het eerste signaal van Radio Veronica de ether was ingegaan, is er tal van onderwerpen totaal niet ofwel onderbelicht gebleven. Gedurende het laatste jaar heeft mediahistoricus Hans Knot elk beschikbaar uur gebruikt om deze periode in de geschiedenis van de Nederlandse radio verder uit te diepen.

Veronica: Boven water (pdf) - € 7,00.  Bestel HIER