Boekje over de Beatles in 1964

 

tekst: Hans  Knot

Leuk om een mapje uit de grote stapel documenten, ooit uitgeknipt uit kranten in 1964, te halen en te zien dat een deel van de teksten van een van de knipsels van weleer zijn afgedrukt op de binnenkant van het plastic mapje. Het heeft dan ook jaren onder een zware stapel gelegen. Een opmerkelijk door mij al lang vergeten aankondiging komt zo boven water. Het blijkt namelijk dat in 1964 al door Henk van der Meyden en Jan Langereis een boekje is geschreven onder de titel ‘Yeah, Yeah, Yeah. Zo zijn de Beatles’. Het was ene Brigitte die in het artikel met blijdschap vermeldde een exemplaar van het boekje te hebben gekocht voor de prijs van f 2,50. Het was volgens haar het eerste boek over het viertal dat in Nederland was verschenen en wel bij Uitgeverij Strengholt, destijds nog gevestigd in Amsterdam.

De belofte, die de titel inhield, werd volgens haar volledig vervuld. Het boekje bevatte 100 pagina’s en was voorzien van 16 foto’s. Brigitte: ‘De auteurs hebben er een reis door Beatlesland van gemaakt, waarop iedere tiener hen zou willen vergezellen. En dat kan zonder gevoelens van schaamte zoals de passage leert, waarin mannen van de wetenschap geciteerd worden, die de Beatlesfans als ‘volkomen gezond’ beschouwen.’

Ga er maar voor staan want de dame meende tevens te vermelden dat er in het boekje van de Vorsten van Tienerland de meest onthullende details over hun beroeps- en privéleven werden onthuld. Ook werd uitgebreid ingegaan op het viertal vrijbuiters uit Liverpool tijdens het draaien van filmopnamen. Liefst 7 songteksten waren in het boekje opgenomen en ik neem aan dat deze Brigitte werd ingehuurd om het boekje van beide auteurs flink positief te promoten.