De Aetherbode

(door Jan van Heeren)

In de jaren ‘80 waren via de Free Record Shop historische uitgaven van de Telegraaf en de Volkskrant voor een aanzienlijk aantal guldens te koop. Deze exemplaren vormden een mooi cadeau voor iemand die op die dag was geboren. Theo van Halsema zond ons enkele interessante artikelen uit de Telegraaf van donderdag 18 augustus 1927.

De Aetherbode We tonen hierbij twee advertenties voor de Aetherbode van de A.N.R.O. (voorheen N.S.F. en H.D.O.). Dit blad was de voorloper van de Avrobode. In 1927 zijn er slechts enkele nummers van de Aetherbode uitgekomen. Reden was dat de A.N.R.O. (Algemeene Nederlandsche Radio Omroep) in december van datzelfde jaar al fuseerde met de N.O.V. (Nederlandsche Omroep Vereeniging) en er zo de nieuwe naam A.V.R.O. (Algmeene Vereeniging Radio Omroep) ontstond.

Volgens de advertentie kan het blad zich het beste radioweekblad noemen (en dat al na slechts 12 nummers uitgebracht te hebben).

Voor alle zekerheid: bij interesse, gelieve het hiernaast afgebeelde inteekenbiljet niet meer te versturen naar de administratie te Amsterdam, doch u aan te melden via het wereldwijde web.