De laatste column van dit jaar…

Beste lezers van het Freewave Nostalgie Magazine en de wekelijkse nostalgische column,

In 2014 zijn wij overgestapt van een gedrukt tijdschrift, dat in die vorm sinds 1978 met een grotere regelmaat dan nu, uitkwam. Daartegenover staat dat de lay-out kwaliteit en het aanbod aan foto’s veel beter is dan voorheen.

Alle medewerkers, dus ook de lay-out persoon, werken geheel belangeloos mee aan de totstandkoming van minimaal vijf edities per jaar die in dikte twee keer het volume hebben van voorheen het gedrukte tijdschrift. Bovendien is het aanbod aan onderwerpen veel breder geworden. De nostalgische column verschijnt ieder weekend.

Het onderhouden van de site, waarop de Freewave Nostalgie en de wekelijkse column zijn te vinden, kost echter wel de nodige onderhoud die door derden wordt verzorgd terwijl ook jaarlijks voor de ruimte op een provider dient te worden betaald. Daarbij komt ook dat voor het gebruik van sommige foto’s een dikke rekening komt.

We willen U vragen een eenmalige jaarlijkse donatie te doen zodat de samenstellers van Freewave Nostalgie, die U al het leesplezier brengen, deze kosten niet langer uit eigen gelden dienen te betalen.

U kunt een eigen te kiezen bedrag overmaken op de rekening van de uitgever, de Stichting Media Communicatie, Kornoeljestraat 4a, Groningen.

 Alle gegevens staan hier: https://freewave-nostalgie.nl/?page_id=2869

Dit onder vermelding donatie Freewave Nostalgie. Door Uw donatie werkt U mee aan de voortzetting van ons mooie project.

Met hartelijke dank, mede namens SMC,
Hans Knot
hoofdredacteur