De magische grens opnieuw gepasseerd

tekst: Hans Knot

Begin 2015 werd bekend gemaakt, bij de jaarlijkse presentatie van de gemeentelijke cijfers, dat er meer dan 200.000 inwoners waren in de Martinistad Groningen en daarmee een magische grens was gepasseerd. Het zette me aan het denken want al eerder in mijn leven had ik een dergelijk bericht gelezen als het ging om de overschrijding van de magische grens van 150.000 inwoners en dus werd het een kwestie van in mijn archief duiken of er iets over terug was te vinden.

Een exacte overschrijding van de laatst genoemde grens was echter niet terug te vinden hoewel ik een bericht uit begin 1967 U niet wens te onthouden. Het was dat jaar op 10 januari dat een woordvoerder van het bureau voorlichting van de gemeente Groningen de voorlopige bevolkingscijfers bekend maakte. Berekeningen hadden als resultaat het aantal van 156.208 inwoners opgeleverd, wat een aanwas van 2116 nieuwelingen in 1966 betekende. Een verdere zoektocht bracht de datum van 30 mei 1963 aan het licht toen die dag in de ochtend de 150.000-ste inwoner werd bijgeschreven. Het ging om Wybe Anthonius, die in de nacht om kwart over drie was geboren. De vader, de 33-jarige Sietze Klaverdijk, deed de aangifte en als moeder werd Maria Straatman aangegeven. Namens het gemeentebestuur bood de toenmalige burgemeester van Groningen, Jan Tuin, het echtpaar Klaverdijk-Straatman een zilveren couvert met het stadswapen aan. Het geslacht Klaverdijk was destijds al sinds 1500 Gronings.

Huize Tavernier

In 1966 bleken er 1164 nieuwelingen te zijn geboren in het voormalige RK Ziekenhuis, Huize Tavenier, het Academisch Ziekenhuis of gewoon thuis. Groningen had al jarenlang een vrouwenoverschot want het aantal per 1 januari 1967 stond op 80.022 terwijl er maar 76.186 inwoners van het mannelijke geslacht gehuisvest waren. In het jaar 1966 bezochten 1385 paartjes het Stadshuis om eerst in ondertrouw te gaan en vervolgens in het huwelijk te treden. Daar tegenover stond dat 126 echtparen het genoeg vonden en een einde aan het huwelijk maakten via een echtscheiding.

Afsluitend valt te melden dat liefst 9526 mensen het prettig vonden, al dan niet gekoppeld aan de studie of een nieuwe werkgever, te verhuizen naar de stad Groningen. Daar tegenover stond dat 8574 Groningers naar elders vertrokken.