Eén munt voor heel Europa

tekst: Hans Knot

Dacht ik altijd dat 2002 het jaar van de introductie van de Euro was en dat men vroegtijdig in Europa was gekomen tot de beslissing in zoveel mogelijk landen een nieuwe, gemeenschappelijke, munteenheid in te voeren. Het blijkt echter in maart 1970 al te zijn voorspeld dat we tot de invoering van één gezamenlijke valuta zouden komen in de toenmalige EEG landen. Dat waren er natuurlijk heel wat minder landen dan het aantal dat in 2002 de eenheid invoerde.

Op 19 maart 1970 maakte een woordvoerder van een speciale EEG-commissie bekend dat in 1978 een gemeenschappelijke munteenheid zou worden geïntroduceerd en de landen zouden over gaan tot de vorming van een economische en monetaire unie met vrij verkeer van goederen, diensten, kapitaal en arbeid.

De ECU, een voorloper van de Euro

Ook maakte men destijds bekend dat in de periode tot en met 1971 de EEG-landen tevens allen zouden overgaan tot invoering van de belasting op toegevoegde waarde (BTW) en de accijnzen op invoer- producten zouden gaan coördineren. In de periode 1972 tot en met 1975 zouden vervolgens de ledenlanden beginnen met de opbouw van één enkele valuta.

In de laatste fase was er een Europees reservefonds en een instelling voor de uitvoering van het monetaire beleid in het leven worden geroepen. In die fase zouden de onderlinge koersverschillen tussen de valuta's van de verschillende ledenlanden binnen de gemeenschap worden afgeschaft.

Tevens was het de bedoeling, aldus in die tijd de bekendmaking van de speciale commissie dat de belastinggrenzen zouden komen te vervallen. Liefst meer dan dertig jaar na de eerste officiële bekendmaking werd de Euro een feit en of het een goede beslissing is geweest twijfelen velen.