Groningen Toen deel 15

Met alle negatieve berichtgeving in de dagbladpers de afgelopen jaren betreffende de financiële situaties van grootwinkelketens komt het vaak bij mij in gedachten hoe de ontwikkeling plaats vond in de voorbije zes decennia. Als kleine jonge werd het spectrum, waar binnen je verplaatste, als maar groter. Speelde je in eerdere jaren in de directe straten in de omgeving van je woonhuis, al ras werd de cirkel groter en groter. Zo kan ik me heel goed herinneren dat ik meerdere malen naar een gigantisch bouwproject ging dat was gelegen op de hoek van de Grote Markt en de Oude Ebbingestraat.

Vaag kan ik me herinneren dat er een diepe bouwput werd gecreëerd voor wat later de fundamenten zouden worden van de trots van winkelend Groningen, een eigen filiaal van Vroom en Dreesmann. Na de opening gingen we vaak stiekem een rondje ´roltrappen´ doen, zoals ook werd gedaan in het pand van Galeries Modern aan de Vismarkt in de Martinistad.

Eerder al meldde ik over een andere open plek in de nabijheid van de Grote Markt en wel in de Gelkingestraat, waar voorheen de Paterskerk was gevestigd. Na enkele jaren het een braakliggend terrein was geweest, werd er in februari 1968 een tijdelijke huisvesting op dit terrein gebouwd. Weer later zou een deel van de Willem Lodewijkpassage op deze plek worden geopend, een complex waarin winkels als wel woningen werden opgenomen.

In de ochtend van 7 februari 1968 vond de opening plaats van het noodgebouw van de Hollandse Eenheidsprijzen Maatschappij ‘HEMA’ op het terrein van de voormalige Paterskerk. Tijdens de opening werd bekend gemaakt dat de daarop volgende twee jaren hard gewerkt zou worden aan de nieuwbouw van de HEMA op de hoek van de Heerestraat en de Carolieweg.

Aanwezig tijdens de opening van het noodgebouw was de heer J.W. de Roo, toenmalig verkoopdirecteur van de HEMA, die bekend maakte dat de geplande nieuwbouw er een van vier verdiepingen zou worden, inclusief de kelder en dat het nieuwe gebouw in het voorjaar van 1970 zou worden opgeleverd.

Het tijdelijke complex in de Gelkingestraat ging de geschiedenis in als het zogenaamde bungalowgebouw, dat ook als zodanig in de lokale en regionale dagbladpers werd gepromoot om bezoekers naar het tijdelijke pand te trekken. In de geplande nieuwbouw van de Hema, zoals die in de Heerestraat en Carolieweg zou gaan komen, was het de bedoeling dat vanaf de Heerestraat tot aan de Carolieweg in volle lengte zou worden gebouwd, uitgezonderd één van de bestaande panden, waarin cafetaria Succes was gevestigd.

In de nieuwbouw zou een moderne voorziening met roltrappen komen terwijl op een van de verdiepingen een snelbuffet werd gepland als vervanging van de in het oude pand van de HEMA aanwezige lunchroom. Het meerjaren plan voor de nieuwbouw werd vooral bedoeld om zoveel mogelijk over te gaan tot zelfbediening. Desondanks verwachtte De Roo dat in de toekomst 60 personen meer nodig waren als personeel, waarbij in 1970 een totaal van 150 medewerkers zou worden gehaald.

De totale verkoopoppervlakte in het pand aan de Heerestraat werd gepland over twee verdiepingen, waarbij 2500 vierkante meter beschikbaar zou komen en 500 meter toonbank werd gepland. Aan de Carolieweg werden in de gevel vitrines gemaakt, terwijl de gevel aan de Gelkingestraat (hoek Carolieweg) gesloten zou blijven.

Op de 7de februari 1968 werd het tijdelijke pand op de hoek van het Hoogstraatje en Gelkingestraat, dus op het voormalige terrein van de Paterskerk, om kwart over tien in de ochtend, officieel geopend door ‘Ome Loeks’, waarna de nieuwe tijdelijke winkel meteen volstroomde met belangstellenden. De verkoopruimte van de zogenaamde bungalow was 630 vierkante meter en was gelijk aan die van het oude pand in de Heerestraat.

Bron: Hans Knot