Groningen toen deel 5

Het vergroten van je belevingsgebied was voor de jongeren in de jaren vijftig en begin jaren zestig van de vorige eeuw niet te vergelijken met de explosie aan nieuwe prikkels die de huidige jeugd krijgt. Kijk alleen maar naar de moderne communicatiemogelijkheden die er zijn. In vroegere dagen was het heel anders want in de lange periode na het verloop van de Tweede Wereldoorlog was het voor mijn leeftijdsgenoten vooral een kwestie je lopend te bewegen want geld voor een fiets voor ieder kind was er zeker niet. Ik haalde eerder al even aan dat voor het schoolbezoek een omweg diende te worden gemaakt om ouders het veiligheid gevoel te geven. Zo werd dagelijks de Johan de Witstraat aangedaan in de directe omgeving van het Noorderstation in Groningen.

Ook werd praktisch elke zondag – na het kerkbezoek aan de St. Franciscuskerk aan de Zaagmuldersweg – de route richting Johan de Wittstraat gedaan, dan tezamen met alle gezinsleden. Van De Van Oldebarneveldlaan was deels nog in aanbouw en de rijke velden van Selwerd waren ook in zicht. Het was een feest zo vlakbij weilanden te hebben waar zomers ondermeer wilde aardbeien waren te plukken. In het begin van de jaren zestig van de vorige eeuw sprak men destijds voor het eerst over een verse nieuwe woonwijk in de nabijheid van het Noorderstation, die later de naam Selwerd meekreeg.

Als het meezat en er was van het karige pensioentje van Opa iets over dan kregen we gezamenlijk een paar stuivers mee waarbij Opa Egbert ons toefluisterde dat hij wist dat er in de hal van het Noorderstation een nieuwe versnapering te koop was die ontzettend lekker was. ‘Ga voor puur’, was zijn advies. Resultaat was dat er een brocante reep kon worden gekocht, waarbij het leek dat er luchtgaatjes inzaten.

uit de nieuwe bejaardenwoning hadden Opoe en Opa bijna vrij zicht in de verre omgeving. En zo werd er, via statige villa’s aan de Noorderstationsstraat gelopen naar het toenmalige Noorderstation waar voor luttele centen op een zondag genoten kon worden van een reepje Bros, een product dat in de loop van de vele decennia daarna vele hergeboortes beleefde.

Bron: Hans Knot  foto: Archief familie Knot