Groningen van toen: Alfagebouw van de RuG

tekst: Hans Knot     foto: Alfagebouw 1971

Een ieder van de alumni en huidige RUG-studenten binnen de faculteit Gedrag en Maatschappij Wetenschappen, voorheen PPSW, heeft zo haar of zijn herinneringen aan het stadsbeeld en als het om bijgaande foto’s gaat, genomen gericht op de Grote Kruisstraat in Groningen.

En dat geldt vooral voor zes generaties van studenten. Diegene die in de jaren zeventig van de vorige eeuw studeerden hadden deels hun onderkomen in een aantal panden aan de Grote Rozenstraat en gingen, vaak via de tuin van de voormalige Hortus Botanicus, een kopje koffie of thee halen in de kantine van wat toen het Alfagebouw heette.

In het gebouw waren vooral de taalwetenschappen gevestigd, die later een plekje kregen in het gerenoveerde als ook nieuwbouw van het Harmoniecomplex aan de Oude Kijk in ’t Jatstraat. De huidige bewoners van ‘Alfagebouw’ gaan naar het Heymansgebouw, genoemd naar de eerste hoogleraar in de geschiedenis van der Psychologie in Groningen. Sinds 1989 is het gebouw dus onderdeel van het gebouwencomplex van de faculteit GMW in de Grote Kruisstraat en de Grote Rozenstraat in Groningen.

Alfagebouw heden ten dage door Hans Knot