Herinneringen aan de Trefkoel (1)

tekst: Hans Knot 

Ook in deze aflevering vol herinneringen aan de wijken De Paddepoel en Selwerd weer een keer terug naar de activiteiten in begin 1974. Dat brengt ons allereerst het bericht dat in het activiteitencentrum-clubhuis de Sonde in De Paddepoel in Groningen in de eerste weken van de maand januari druk werd geoefend aan een toneelproject, waarvan het de bedoeling was dat dit halverwege maart gereed zou zijn voor een openbaar optreden.

Centraal in het toneelstuk stond het probleem van werkende jongeren. Een toneelgroep van vaste jonge bezoekers van de Sonde schreef het toneelstuk, dat later door de schrijvers zelf zou worden opgevoerd onder regie van Rein Douze.

Daarbij aanwezig was ook de Groninger journalist Gert Fokkens -destijds kunstredacteur bij het Nieuwsblad van het Noorden, die, na de productie met de jongeren gezien te hebben, besloot een versie te schrijven voor een professionele toneelgroep, die normaal vooral actief was in het Vestzaktheater. Uiteindelijk ging deze laatste groep optreden op plaatsen in de gehele provincie Groningen waar veel jongeren destijds kwamen.

Om de discussie over de toneelproductie in het bijzonder en de problematiek van de werkende jongeren in het algemeen goed op gang te krijgen schakelde men ook de RONO in, de Regionale Omroep Noord en Oost. Niet alleen zou er in de programma’s van de regionale radio op een aantal dagen aandacht worden besteed aan het Sonde toneelproject, ook werd de productie uiteindelijk op band opgenomen en konden exemplaren hiervan worden gekocht tegen de kostprijs in de kelder van de Trefkoel. Titel van het toneelstuk is de geschiedenis ingegaan als ‘Werk in uitvoering’.

 

De Trefkoel [foto: Beeldbank Groningen]

Met het project was in oktober 1973 al een aanvang genomen. Er was het idee ontstaan om samen met de vaste kern van jonge bezoekers een project op touw te gaan zetten, waarbij direct werd gesteld dat er een vormende werking vanuit diende te gaan. In de latere, meer professionele, versie werden ook op- en aanmerkingen verwerkt van het publiek aanwezig bij de eerste uitvoering.

Trouwens de Sonde werd in 1972 als buurtcentrum voor jongeren opgericht en was gehuisvest in de kelder van het activiteitencentrum de Trefkoel. Toen in de jaren negentig van de vorige eeuw het centrum verouderde en werd besloten in een later stadium te worden afgebroken, kreeg de Sonde een nieuw onderkomen en wel in het jaar 2000 in het complex de Vensterschool aan de Eikenlaan, gelegen naast het zwembad de Parrel.

Maar er waren veel meer activiteiten in de toen nog jonge Trefkoel. Zo werd er op 25 januari 1974 een studiedag georganiseerd. Bekende Nederlandse planologen uit die tijd werkten mee aan een groots opgezette bijeenkomst georganiseerd door de planologische studentenvereniging 'Oikos', Dit ter gelegenheid van het eerste lustrum van professor G. J. van den Berg als hoogleraar in de planologie. Volgens een woordvoerder van de studentenvereniging was na vijf jaar de tijd gekomen om de balans op te maken. Op de studiedag werd derhalve nagedacht en gediscussieerd over de ontwikkelingen in de planologie, zoals die de voorafgaande jaren naar buiten waren gekomen. Planologie viel destijds onder de faculteit Ruimtelijke Wetenschappen.

Uiteraard was de dag bedoeld voor de studenten van het instituut voor Planologie maar er was ook ruimte voor niet studenten om deel te nemen. Vooraf werd bekend gemaakt dat de stellingen, die op de studiedag zouden worden besproken, terug vinden waren in het blad van de studentenvereniging en die telefonisch was aan te vragen.

Foto werk in uitvoering: Rein Douze regisseert [collectie Beeldbank Groningen Persbureau Van der Veen]