Hoofdinspecteur greep in

tekst: Hans  Knot

Als ik heden ten dage rond een uur of 11 in Groningen vanaf het Noorderstation op een werkdag richting de Grote Markt fiets heb ik wel eens een stoute gedachte waarin ik wenste bij de politie te werken en links en rechts een fiks aantal boetes uit te delen aan automobilisten die met hun auto verkeerd geparkeerd staan. Dan gaat het niet alleen om bezorgers die de auto’s half op een zebrapad of op de stoep plaatsen, maar ook op langdurige foutparkeerders die denken dat de stoepen daarvoor bestemd zijn. Een politieagent heb ik er wel eens over gesproken en die stelde dat het onbegonnen werk was ze allemaal op de bon te slingeren daar de papierwinkel veel te veel tijd in beslag zou nemen. Een voorbeeld dat in elke middelgrote stad kan worden geplaatst,

Er zijn tijden geweest dat dergelijke problemen wel snel werden opgelost, met alle gevolgen van dien. Ik neem je mee naar een voorval dat plaatsvond op 8 maart 1969 aan de Rademarkt in Groningen. Er was een felle vechtpartij tussen twee glazenwassers en liefst zes agenten, waardoor in de middag de weg deels werd geblokkeerd. Niet alleen ontstond er een file maar dromde er ook een grote menigte samen rond de vechtpartij waarbij de dienders dermate werden gehinderd dat ze met zijn zessen moeite hadden tot arrestatie over te gaan. Een poging om een van de arrestanten vervolgens een politieauto in de duwen lukte in eerste instantie ook niet.

Toen eenmaal de arrestant was ingerekend keerde de rust terug en kon ook glazenwasser nummer twee worden opgebracht. Waarom was er dan een dergelijk tumult ontstaan, zal je jezelf afvragen. Wel ter plekke bestond een algeheel parkeerverbod tijdens de spitsuren mede vanwege de toen smalle doorrijstrook die er was in verband met de bouwwerkzaamheden ter plekke. Voorbereidingen werden er getroffen voor een nieuw complex dat in 1971 zou worden geopend als zijnde het Hoofdbureau van Politie te Groningen.

Het huidige Groninger hoofdbureau van politie aan de Rademarkt. (Door Wutsje / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14984485)

De beide glazenwassers hadden het parkeerverbod genegeerd en hun bestelwagen half op de stoep geparkeerd en wel zodanig dat de zogenaamde drempel, waardoor de verkeerslichten op het kruispunt met de Steentilstraat en het Zuiderdiep totaal niet goed konden functioneren. En het was niet zomaar een agent die de overtreding constateerde maar de op zijn fiets passerende hoofdinspecteur Spakman, die meteen assistentie opriep.

In het Nieuwsblad van het Noorden werd de volgende dag melding gemaakt van het incident: ‘Het handgemeen tussen glazenwassers en politie trok heel wat bekijks. Het verkeer bij de kruising Rademarkt en Steentilstraat- Zuiderdiep was geruime tijd gestremd. Op de Rademarkt, vlak voor de Steentilstraat echter, ontdekte hij (Spakman), dat een bestelwagen van het schoonmaakbedrijf Actief te Groningen de schuldige was. Toen hij een der beide glazenwassers, de 22-jarige E. R. aansprak en deze verzocht deze te verplaatsen kreeg hij als antwoord dat hij de bestuurder niet was en verwees de hoofdinspecteur naar zijn 20-jarige collega.

Volgens de verslaggeving de volgende dag had Spakman rustig geprobeerd de tweede glazenwasser te overtuigen dat de wagen beter om de hoek in de Steentilstraat geparkeerd kon worden. Weliswaar zou dan een wachtverbod overtreden worden maar stond de auto minder verkeer hinderend in de weg. Spakman zijn verzoek werd geweigerd en de man wilde evenmin zijn naam opgeven. Een arrestbevel volgde.

Hierop stelde de glazenwasser de auto niet te verplaatsen en wenste liever een bekeuring. Ook toen Spakman de naam van de man vroeg, kreeg hij te horen dat de naam van het bedrijf op de auto stond vermeld. Nogmaals werd de naam gevraagd en andermaal niet gegeven waarna de Hoofdinspecteur een winkel inging om te vragen te kunnen bellen met het politiebureau. Toen hij terugkwam bij de persoon stelde hij deze formeel onder arrest, maar de glazenwasser had er geen boodschap aan waarna deze probeerde zijn auto te starten. Niet veel later arriveerde er een surveillanceauto en toen een der agenten hem wilde arresteren stelde de glazenwasser zich zo te weer dat het maar goed was dat direct ook nog twee andere politieauto’s, die op de mobilofoonoproep hadden gereageerd, arriveerden. De man was zo sterk dat zes politieagenten met veel moeite de man in een politiebusje konden duwen. Wel waren er eerst forse klappen en trappen uitgedeeld.

Toen eenmaal de arrestantenbus was vertrokken nam Spakman andermaal de leiding, stuurde de andere glazenwasser naar een hoek evenals de overige politieauto’s. Eén agent diende achter te blijven om het verkeer te regelen zodat ook het publiek zich weer zou verspreiden en het verkeer zijn normale loop kon hernemen. Vervolgens werd ook de andere glazenwasser gearresteerd wegens het in ernstige mate bemoeilijken van de arrestatie van zijn collega. En zo toonde een hoofdinspecteur van politie, aankomend op zijn stalen ros, de leiding goed in handen te hebben. Misschien een idee om de huidige hoofdinspecteurs op werkdagen een rondje te laten maken in de binnenstad.