Ingebruikname ringweg bij De Paddepoel in 1979

tekst: Hans Knot

Groots in de belangstelling en wel in negatieve zin staan de laatste tijd in de noordelijke media de werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg rond Groningen. Tal van foute berekeningen, vertragingen, tijdelijke stopzettingen, bouwplekken die veel dichter bij een appartementencomplex liggen dan in de plannen was vastgesteld en externe deskundigen die worden ingeschakeld. Zo maar een aantal onderwerpen die liever niet worden genoemd. Wie gaat er op draaien voor de enorme meerkosten die in de miljoenen lopen? Verbeteringen aan de rondweg in zuidelijke richting van de maar steeds groeiende Martinistad Groningen.

De ringweg kwam er in fasen en werd stukje bij stukje in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw opengezet voor het verkeer. In deze terugblik gaan we naar januari 1979. Het was in die maand goed te merken dat sinds een week één rijbaan van de westelijke ringweg tussen Vinkhuizen en de Paddepoel door het verkeer werd gebruikt. Vele inwoners van voornoemde wijken spraken liever over de noordelijke ringweg. Vanaf de opening bleek al vrij snel dat de verkeersdoorstroming beter verliep dan in de jaren ervoor het geval was en dus een beetje de verkeersproblemen oploste die zich al geruime tijd voordeden in de Paddepoel. Ook werd één van de twee fiets- en voetgangerstunnel onder de ringweg al flink gebruikt.

Dit ondanks nog lang niet alles was afgewerkt in januari 1979. In een bericht in het Nieuwblad van het Noorden was bijvoorbeeld terug te lezen dat de bestrating in het tunneltje nog niet klaar was maar dat al glijdend en glibberend in de modderput de fietsers en voetgangers er al gebruik van maakten. Ook het wegdek voor autoverkeer van het voornoemde deel van de ringweg was nog niet afgewerkt ten tijde van de ingebruikname. Ook was er al een bushalte aangelegd, waarvan vooral scholieren, die buiten de stad wonen, al geregeld gebruik maakten van de busverbinding. Volgens de toenmalige projectleider-ringwegen, dhr. K. Dikkema van de gemeente Groningen, was het de bedoeling dat de westelijke ringweg deel 2 in juni van 1979 klaar zou zijn.

Wonende aan de Planetenlaan maakte mevrouw Tinne Sikkema destijds een aantal foto’s op de dag van ingebruikname van dat deel van de ringweg rond de stad Groningen. Op de snelweg voor één keer een aantal grote koetsen van Stalhouderij Kuipers van de Friessestraatweg in Groningen (foto boven). In de koetsen onder meer vertegenwoordigers namens het college van burgermeester en wethouders, de aannemingsmaatschappij en de projectleider ringwegen. Op onderstaande foto zie je een aantal bussen, van de GVB, wat destijds stond voor het Gemeentelijk Vervoers Bedrijf. In de bussen vele genodigden die officieel de weg als een van de eerste mochten berijden.