Klassiek radionet een feit

Lenny Len, Sjef van Oekel en Theo Olof

tekst: Hans Knot

Op 28 december 1975 werd dan eindelijk Hilversum 4 geïntroduceerd in Nederland met als doel de klassieke muziek meer onder de aandacht te brengen van het luisterpubliek. Het allereerste uur op het klassieke station was tegelijk het eerste programma uur dat de toen nieuwe omroepgegadigde, de Veronica Omroep Organisatie, verzorgde. Dit in een hilarische presentatie van André van Duin en Tineke de Nooij.

Een speciaal klassiek radionet in Hilversum was dan eindelijk een feit geworden. Er werd door tal van componisten en musici gepleit voor de oprichting van een dergelijk net, waaronder de oprichting van een speciale stichting, het organiseren van een benefietavond en het ‘uitrusten’ van een zendschip, dat voor één dag enkele uren op de Noordzee ter hoogte van Scheveningen dreef.

Klassieke muziek en zeezenders, gaat dat samen? Ja, zeker wel. Ooit liet de violist Theo Olof — het boegbeeld van de stichting Nederland Muziek die voor de komst van een klassiek muziekstation ijverde — zich er toe verleiden om op verzoek van de VPRO-radio aan boord van een zendschip te stappen. Onze redacteur Hans Knot vond daarvan een foto en knoopte daar het merkwaardige verhaal aan vast over Radio Stereo Petat en het Comité Nederland Muziek.

Een kleine drie decennia terug was ik voor het een en ander in het Omroepmuseum in Hilversum. Tijdens het tweede deel van mijn bezoek besloot ik samen met museumconservator Arno Weltens een duik te nemen in het fotoarchief om te kijken of er nog geschikte foto's waren die voor publicatie in aanmerking zouden kunnen komen. Die bewuste maandag, ergens in december 1995, leverde een aantal foto's op die ik of nog nooit of heel lang geleden had gezien. Zo stuitte ik op een foto met onder meer Sjef van Oekel en Lenny Len, destijds werkende voor de VPRO. Met zijn lichaam gehuld in een warme bontjas en zijn gezicht verscholen onder een bos lang haar was deze Lenny Len voor Arno op dat moment een onbekende. Maar, nadat ik hem vertelde dat het niemand anders was dan de later overbekende Jan Lenferink, kwamen de verhalen los en besefte ik, dat de foto behoorde bij het verhaal rondom Radio Stereo Petat.

Het verhaal van Radio Stereo Petat speelt ruim 50 jaar geleden en het is dus rijp voor een terugblik. Terug dus naar 1973. Op maandag 9 april van dat jaar, een week nadat het Veronicazendschip de Norderney op het strand van Scheveningen was gelopen, liep — vanuit de Tweede Binnenhaven van dit vissersdorp — de MV Morgenster uit. Aan boord was niet alleen de bemanning die werd betaald door rederij Vrolijk, maar ook een team van radiomedewerkers en muzikanten, dat als doel had het verzorgen van radioprogramma's vanaf de Noordzee.

Anders gezegd, de Morgenster was op dat moment een 'zendschip'. Het ging daarbij niet om een zendschip zoals we gewend waren van stations als Radio Caroline, Radio Noordzee en Radio Veronica, die in die periode met krachtige zenders de geluidsgolven over geheel Nederland deden klinken. Nee, aan boord van de Morgenster, die onder normale omstandigheden dagelijks werd ingezet voor sportvissen op de Noordzee, stond een kleine relaiszender opgesteld. Via deze zender werd het uit te zenden signaal verstuurd naar een schakelwagen van de NOS, die stond opgesteld bij de haven van Scheveningen. Via een straalverbinding ging hetzelfde signaal vervolgens naar de verschillende FM-zenders in Nederland, vanwaar het werd verspreid naar de luisteraars. Het betrof een VPRO-programma dat wekelijks was te beluisteren onder de noemer van VPRO-maandag.

Met de welbekende zinsbouw van Dolf Brouwers, destijds al bekend als Sjef van Oekel in de Barend Servetshow, werd het programma van dit eenmalige zeezendergebeuren geopend: "Dames en heren, hartelijk welkom op deze zender ... dames en heren welkom op deze zender van nu en straks. Dames en heren, juist, waar gaat het nu eigenlijk allemaal om? Kan die? Ja, zullen we dan maar beginnen? Er komt nu, zo dadelijk, nu en toen klassieke muziek. Wat is dat nu, waar hebt het nu eigenlijk allemaal voor nodig?" Met bovenstaande historische woorden opende de voor één dag gekozen directeur van Radio Stereo Petat, Sjef van Oekel, de toen nieuwe zeezender met als doel het verspreiden van klassieke muziek over Nederland.

Klassieke muziek was op dat moment nog een muzieksoort die niet op een speciale zender aan bod kwam zoals tegenwoordig op Radio 4, de Concertzender of Classic FM. Andermaal Sjef van Oekel: "We gaan nu luisteren naar een serie muziekwerken waar de honden geen brood van lusten." De initiatiefnemers hadden de MV Morgenster voor die dag gehuurd van Rederij Vrolijk voor het bedrag van f 300,-, maar de oude Jacques Vrolijk was wel zo verstandig zelf mee te gaan. Hij vertrouwde het doel van de reis niet helemaal en bovendien was hij benauwd dat men het schip op het strand zou neerzetten.

In die tijd verhuurde hij wel vaker het schip voor andere doeleinden dan het sportvissen en steevast ging hij dan mee. Zelf huurde ik in die tijd ook schepen, in samenwerking met Rob Olthof van de latere Stichting Media Communicatie, met als doel de aanhangers van de zeezenders naar hun geliefde zeeschepen te brengen en altijd was de pijprokende Vrolijk op die tochten aanwezig. Om elf uur in de ochtend vertrok de Morgenster uit de haven met aan boord, zoals het officieel heette, het Comité Nederland Muziek, supporters, journalisten, fotografen en jonge muzikanten die live aan dek later in de uitzending enkele klassieke werken ten gehore zouden brengen.

In het voornoemde comité hadden onder meer Theo Olof (violist) en de schrijvers en journalisten R. Kousbroek, W. Jungman en K. Poll zitting. Ze werden dan ook als eerste door VPRO-medewerker Lenny Len geïnterviewd over de doelstelling van het project, dit alles rechtstreeks uitgezonden in het totaalprogramma VPRO-maandag. Zoals al eerder gesteld, was Lenny Len een nick-name voor Jan Lenferink.

MS Morgenster

Echt buitengaats, in internationale wateren zoals de andere zendschepen, ging de Morgenster niet, aangezien men anders de verbinding met de radiowagen in de haven van Scheveningen zou verliezen. Wel voer men, voordat men voor het strand van Scheveningen voor anker ging en met de uitzendingen startte, bij de Norderney van Veronica langs, die nog steeds hoog op het strand van Scheveningen vlakbij het havenhoofd vast lag.

De muzikanten waren voor de gelegenheid omgedoopt tot de 'Morgensterretjes' en in het programma werd in woord en muziek duidelijk gemaakt dat het tijd werd voor een klassiek muziekstation in Nederland. Ook werd een oproep gedaan aan de Nederlandse regering voor speciale zendtijd ten bate van Nederland Muziek.
Broodjes, koffie, warme worst en snert brachten de stemming er bij veel van de aanwezigen goed in, hoewel niet iedereen zich echt op zijn gemak voelde, want het ging aardig tekeer op zee.

Theo Olof meldde dat hij nog op zoek was geweest naar zijn zuidwester maar hem helaas niet had kunnen vinden. En ook Dolf Brouwers vond het weer niet al te best, getuige zijn woorden: "Ik heb tabletjes gekocht tegen zeeziekte. Ik kan er nooit tegen, hé. Wel dan word ik maar een keer echt niet helemaal goed. Het zou trouwens echt iets zijn voor mij als nu mijn tekstpapieren zouden wegwaaien." Presentator Lenny Len kondigde maar weer een gouwe ouwe aan, waarna de ouverture van De bruiloft van Figaro volgde. In het programma veranderde de scheepsuitdrukking bakboord in Bachboord terwijl Dolf Brouwers zich, groen van kleur, naar het achterschip spoedde om eens echt niet goed te worden.

Sjef van Oekel

Een onderzoek uit die tijd wees uit dat 18% van de Nederlandse bevolking voor een puur klassiek muziekstation was en dat 16% zonder meer regelmatig een dergelijk station zou gaan beluisteren. Doel was ook de luisteraars aan te wakkeren de telefoon te pakken om te reageren op het doel van deze tijdelijke 'zeezender'. Tijdens de uitzending kwamen er bij de VPRO zeventig telefonische reacties binnen, die merendeels positief waren. Tevens meldde Olof dat de actie voor een eigen station, die al enkele weken eerder was opgestart, zesduizend adhesiebetuigingen had opgeleverd. Men hoopte uiteindelijk op meer dan 100.000. Voor de reacties was trouwens een postbusnummer opengesteld: postbus 71000 in Amsterdam.

Enkele weken na de actie van de VPRO meldde de directie van Radio Veronica, dat men een volledig programma wenste te verzorgen op het toekomstige Hilversum 4, waarover zoal het een en ander was gezegd in de Tweede Kamer. De regering zou dan de vrijgekomen golflengte van Radio Veronica, de 538 meter, kunnen gebruiken voor uitzendingen ten bate van een klassiek station. De Tweede-Kamerleden Geurtsen en Van Dijk stelden schriftelijke vragen aan de minister van CRM, de oud-voorzitter van de KRO Harry van Doorn. Deze antwoordde, er niets voor te voelen de 538 meter te gebruiken voor een op te starten klassiek station, aangezien de '538' niet officieel aan ons land was toegewezen maar was opgeslokt door een station dat buiten nationaal grondgebied actief was.

Bovendien vond de minister op dat moment het voorschrijven van een klassieke zender aan de Hilversumse omroepen een ingrijpen op het programmabeleid, dat verder ging dan de omroepwet toestond. Deze wet schreef alleen voor, dat op één der radionetten een programma van verstrooiende aard moest worden uitgezonden. Er was geen bepaling inzake serieuze klassieke muziek opgenomen. Van Doorn meldde trouwens ook in zijn antwoord, dat er gemiddeld per week in Hilversum 72 uur aan serieuze programma's werden uitgezonden, hetgeen hem voldoende leek. Pas eind 1975, de zondag na de Kerstdagen, werd het toenmalige Hilversum 4 geopend als het klassieke radionet van Nederland met ironisch genoeg Veronica als eerste zendgemachtigde op dit nieuwe station.

Maar bij lange na was niet iedereen tevreden met de uitzendingen van Hilversum 4. Honderden, zowel geschreven als telefonische klachten, kwamen er binnen bij de NOS. Er waren ook brieven bij uit Duitsland en België. Voor het merendeel hadden de klachten betrekking op het feit dat er enkele uren aan gesproken woord werd geprogrammeerd. Verder was er teleurstelling over het reeds om 5 uur in de middag uit de ether verdwijnen van Hilversum 4 en er waren ook klagers die het jammer vonden dat het alleen via de FM was te ontvangen. Een halve eeuw later is het beter luisteren naar je eigen cd-collectie op klassiek gebied dan af te stemmen op NPO Radio 4.