Luisteronderzoek ruim vijftig jaar geleden

tekst: Hans Knot

Al decennia lang worden er met regelmaat luisteronderzoeken gedaan naar de radiobeleving van de Nederlanders. Met de vele radiostations, die momenteel actief zijn, is het onderzoeken totaal anders dan een halve eeuw geleden. Edoch is het historisch toch van belang de onderzoeken en resultaten, destijds naar buiten gebracht door de NOS afdeling Voorlichting, niet links te laten liggen. Op 24 mei 1971 werd een persbericht door deze dienst uitgestuurd met als kop de mededeling dat de luisterdichtheid van Hilversum 3, wat zogenaamd het popstation van de publieke omroepen was, steeds rond de 10% aan luisterdichtheid had.

Zo bleek uit het toen meest vergelijkende onderzoek dat de gemiddelde luisterdichtheid van dit station tussen 7 uur in de ochtend en 6 uur in de avond met 2,5 % was toegenomen in het eerste kwartaal van 1971, vergeleken met het laatste kwartaal van 1970 en wel van 7,3% naar 9,8%. De onderzoekers vonden dit eigenlijk het meest belangrijke resultaat van het onderzoek dat was uitgevoerd tussen 7 en 20 maart 1971 in opdracht van de afdeling Studie en Onderzoek van de NOS door Intomart.

Maar de gemiddelde luisterdichtheid van Veronica in die periode nam ook iets toe en wel van 5,7 tot 6,2%,. Uiteraard waren beide toenames het gevolg van het tijdelijk verdwijnen van Radio Nordsee International. De totale beluistering van voornoemde tijdsperiode per dag liep trouwens ook op in percentage van 23,8 naar 27.3%. Zowel Hilversum 3 als Veronica bleven dus redelijk gelijk als het ging om de beluistering. Daar tegen over stond dat zowel Hilversum 1 als Hilversum 2 gezamenlijk percentages verloren. Had men in het tweede kwartaal van 1970 nog een aandeel van 44% , in het eerste kwartaal van 1971 ging het liefst drastisch naar beneden en kwam men uit op een gezamenlijke luisterdichtheid van 34%.

Concluderend in het persbericht van de afdeling Voorlichting werd gemeld dat er een trend kon worden gesignaleerd en wel dat het Nederlandse radiopubliek zich steeds meer richtte op lichte muziek radiostations en er een percentage van 66% aan luisterdichtheid voor deze stations werd bereikt.