Mi Amigo 50

tekst en foto's: Walter Beilo

Drie dagen lang, op 28, 29 en 30 juni, konden de voormalige medewerkers en luisteraars van zeezender Radio Mi Amigo elkaar nog een (laatste?) keer ontmoeten tijdens de Havendagen in Terneuzen.

Op de MV Castor, zusterschip van de in zeezenderkringen bekende Bellatrix, was een studio ingericht. Dit ging niet zonder slag of stoot. De technici waren tot diep in de nacht bezig met soldeerbout om kabels te leggen en de apparatuur werkend te krijgen in de messroom van de Castor, waar eens loodsen en bemanning verbleven. Deze keer was de studio slechts één steile trap omlaag, om de vele oudere aanwezigen niet nog een trap te laten lopen. Vijf jaar geleden was de studio twee trappen omlaag. Het zegt iets over de hogere leeftijd van de aanwezigen die uit alle windstreken waren gekomen naar deze misschien wel laatste reünie van deze schaal. Ook de voorbereidingen voor dit evenement hebben erg veel tijd gekost van veel vrijwilligers. Een geweldige prestatie.

Tal van bekende Mi Amigo dj's verzorgden drie dagen hun programma waarbij zij elkaar en vele andere betrokkenen interviewden. Verhalen werden verteld over de geschiedenis van Radio Mi Amigo, vanaf 1974 tot en met 1979 uitzendend vanaf de Noordzee. De programma's vanuit Terneuzen werden live uitgezonden op meerdere zenders die de livestream overnamen. Bijna geen enkel moment ontsnapte aan de aandacht van de fans die samen met hun helden van weleer op de foto gingen en geanimeerde gesprekken voerden. De sfeer was erg gemoedelijk en ontspannen. De Castor zou nog even een echt zendschip worden tijdens de vlootschouw, ware het niet dat de verbinding tussen het schip en de antennes op het gemeentehuis van Terneuzen wegviel. Ook stroomuitval was er enkele malen. De gelijkenis met zeezender Radio Mi Amigo was ook hierin aanwezig.

Het is altijd lastig om namen te noemen omdat er dan altijd personen vergeten worden, waarvoor excuses. Een aantal personen noemen we toch (met al dan hun niet hun echte of radionaam). Zonder hun medewerking op één of andere wijze zou het evenement waarschijnlijk niet mogelijk zijn geweest of had het evenement niet de impact gehad die het nu kreeg: Walter Galle, Gino De Simpelaere, Bart Serlie, Eddy Govert, Serge Haderman, Edward Klein, Noël Cordier, Bart van Leeuwen, Marc Jacobs, Bart van Gogh, Johan Vermeer, Ferry Eden, Maurice Bokkebroek, Ton Schipper, Wim de Groot, Marc van Amstel, Ad Vlaminck, Ad Petersen, Frans van der Drift, Tom de Bree, Jerry Hoogland, Ruud Hendriks, Marc Hindryckx, Ben van Praag, Marc Hermans, Danny Keuckelinck, Michel Dauwe en vele vele anderen die belangeloos meewerkten. Onder de onvermelden zijn de velen die de moeite namen om de Castor te bezoeken en vaak een lange reis hiervoor maakten. Ook zonder hun aanwezigheid en belangstelling zou het evenement niet geslaagd kunnen zijn.

Een groot van de oud-medewerkers verbleven meerdere dagen in Terneuzen, in een hotel of in het schip. Herinneringen werden met elkaar opgehaald onder het genot van een diner waarbij ook Patrick Valain, welbekend in Mi Amigo kringen, aanschoof. Tijdens de uitzendingen werd uit de doeken gedaan op welke manier b.v. de programma's vanuit Spanje op het schip terecht kwamen, hoe de bevoorrading liep, hoe dj-namen tot stand kwamen en waar dingen mis gingen. Het legendarische programma Baken 16 werd gepresenteerd door Bart van Leeuwen en Marc Jacobs, vergezeld van vele gasten. Tijdens het evenement werden veel Mi Amigo lievelingen gedraaid, voorzien van een inleidende tekst van Johan Vermeer.
Ook werd stilgestaan bij de mogelijke 'toekomst' van Mi Amigo in het programma Keukenpret van Ton Schipper. Hij liet een uur lang met artificial intelligence gemaakte muziek over Mi Amigo horen.

Het laatste uur op zondag 30 juni was soms vol emotie en humor. Bijzonder was de 'betrokkenheid' van Peter van Dam, helaas een aantal jaren geleden overleden. Zijn stem, vormgegeven met AI, sprak de aanwezigen toe (met medeweten van zijn weduwe). Of er nog een vervolg komt op Mi Amigo 50 zal de tijd uit moeten wijzen. De programma's zijn in ieder geval bewaard gebleven.