O&W op de radio in 1968

staatssecr. Hans Grosheide
[Collectie SPAARNESTAD PHOTO/NA/Anefo/Fotograaf onbekend, CC BY-SA 3.0 nl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11485825]

tekst: Hans Knot

Hoe zat het met de informatieoverdracht vanuit de overheid in 1968? Het toenmalige ministerie van Onderwijs en Wetenschappen werd namelijk met ingang van 16 oktober opgenomen in het schema van de radio-overheidsuitzendingen. Het programma van Onderwijs en Wetenschappen kwam vervolgens iedere drie weken in de ether. Steeds was het op woensdagen te beluisteren tussen 17.50 en 18.00 uur op Hilversum 1 — met een programma dat, waar mogelijk, inhaakte op de actualiteit.

Zo werden in de eerste uitzending, die van 16 oktober, de bewindslieden van Onderwijs en Wetenschappen, dr. G. H. Veringa en mr. J. H. Grosheide, gevraagd een toelichting te geven op enkele nieuwe punten van het toenmalige beleid. Andere onderwerpen die voor de daarop volgende uitzendingen in aanmerking kwamen, waren: de opleiding en opleidingsmogelijkheden voor medische studenten, de nota- Posthumus over de herstructurering van het wetenschappelijk onderwijs, de lerarenopleiding, de nieuwe schooltypen LEAO, MEAO en HEAO, het buitengewoon lager onderwijs in zijn vele facetten, de bijscholing van HTS-leraren in samenwerking met grote bedrijven en tenslotte de studenten en studentenorganisaties in Nederland. Vanwege de overheid had men wat bij te schaven bij de luisteraars op het gebied van Onderwijs en de radio bleek in die tijd het juiste medium voor eenzijdige communicatie te zijn.