Radio Vaticaan

Radio Vaticaan [door Joshua Sherurcij - https://en.wikipedia.org/wiki/Image:Vatican-radio.jpg, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2271685]

tekst: Hans Knot

Het was in de tijd dat in de achterkamer aan de Abeelstraat in Groningen, eigenlijk een slaapkamer, mijn recorders en draaitafel stonden opgesteld evenals een aantal ontvangers. Eén ontvanger was een Blaupunkt, waarmee naast de FM, AM en LG, de korte golf kon worden beluisterd. Er waren zelfs zes banden binnen dat spectrum dat heel goed beluisterd kon worden. Aan de muur in die kamer destijds een grote wereldkaart waarop de nodige spelden waren geprikt. De reden is voor de gemiddelde radio fan duidelijk. Aangeven uit welk land je een radiostation had ontvangen. En er zat er een geprikt in het hart van het Italiaanse Rome.

The Statio Radiophonica Vaticana, ofwel Radio Vaticaan, was voor mij één van de te ontvangen stations. Heden ten dage ontvang je online alle programma’s vanuit Rome. Een station dat in 2021 haar 90-jarig bestaan vierde en inmiddels in 32 talen alle delen van de wereld voorziet van nieuws, religieuze informatie en meer. In 1976 kwam er een bericht voorbij dat destijds mijn aandacht vroeg en bewaard is gebleven. Het was namelijk zo dat de directie van Radio Vaticaan had bekend gemaakt dat men nog krachtiger haar stem in de ether wenste te laten horen.

Dit gebeurde onder meer door het in gebruik nemen van werelds grootste roterende antenne, die er voor diende te zorgen dat de signalen van het rooms-katholiek radiostation ging verdrinken in het meer wereldlijke geluid van andere stations. De directie had Sabino Maffeo, destijds chef van het zenderpark, gevraagd een duidelijke uitleg te geven aan de geschreven pers. “Dankzij een krachtiger signaal zullen we storingen en interferentie door andere stations kunnen terugbrengen. Waar in sommige landen het vermogen van de zenders worden opgevoerd dient men dat bij andere radiostation hetzelfde te doen om te voorkomen dat hun stem wordt overspoeld.”

Sabino werd onder meer gevraagd of er nog steeds landen waren waarbij men stoorzenders inzette om het signaal van Radio Vaticaan heftig te storen. Het was een vraag waarop hij niet dieper wenste in te gaan. Wel meldde hij dat binnenkort Radio Vaticaan de beschikking zou krijgen of een kortegolfzender met een vermogen van 500Kw. Deze werd geplaatst in het zenderpark in Santa Maria di Galeria, dat 18 kilometer ten noorden van Rome was ingericht. Met de nieuwe zender werd het vermogen via de korte golf 5 keer zo hoog dan daarvoor met de oude zender, die wel als reserve zender bleef bestaan.

Deze nieuwe korte golfzender ging uitzenden via de grootste draaiende antenne ter wereld. Deze bestaat uit twee 79 meter hoge torens, verbonden door een 85 meter lange draaiende brug. Deze installatie doet het werk vergelijkbaar met die van 21 conventionele antennes. En het signaal kwam dan ook regelmatig de Blaupunkt radio uit.