Sitdown tegen erwtensoep

tekst: Hans Knot

Het was typisch iets van de tweede helft van de jaren zestig, voornamelijk op de openbare weg uitgevoerd. Ontevreden over een diversiteit aan onderwerpen vestigde zich een al dan niet kleine groep mensen zich op het wegdek of de stoep om te demonstreren. Maar het kon ook op een niet openbare plek gebeuren zoals op 6 oktober 1969 geschiedde in de strafgevangenis van Den Haag.

50 van de ongeveer 100 gevangenen hielden namelijk in de middaguren een sitdownstaking in de gevangenisgang om ontevredenheid te uiten betreffende de overschakeling op het maandagse wintermenu, namelijk van nasi goreng op erwtensoep. Geen van de gevangenen wenste in de loop van die middag te werken. De vijftig die niet aan de sitdown actie hadden deelgenomen zijn destijds uit solidariteit naar hun cellen gegaan.

De actie had enigszins succes want de directie van de gevangenis verklaarde de volgende dag dat men de gedetineerden na hun protest tegen de erwtensoep meegedeeld had dat men wel over het menu wilde praten, maar dat men geen beslissingen kon nemen, omdat het een landelijke regeling betrof. De directie verklaarde zich bereid de wensen van de gedetineerden door te geven aan het departement van Justitie. Ook een verzoek om brood in de plaats van de gewraakte erwtensoep, werd niet toegestaan.

Wel meldde een woordvoerder van Justitie dat de gevangenen tegen het einde van die bewuste middag de actie hadden gestaakt en vervolgens hadden genoten van de avond broodmaaltijd. Het is mij nooit bekend geworden of uiteindelijk de snert is komen te vervallen op de gevangenismenukaart voor maandag, ik ben dan ook strafbladvrij.

Foto geheel boven: Scheveningse gevangenis, door: Michiel1972 - Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2734561