Soms komen dingen vele decennia later samen

tekst: Hans Knot

Op dinsdag 4 mei 2021 is het op de dag af 48 jaar geleden dat in de Tweede Binnenhaven in Scheveningen, bij het kantoor van Jacques Vrolijk, de dubbel lp de Historie van RNI 1970-1973 ten doop werd gehouden en vervolgens de fans, die mee zouden met een grote boottrip, de gelegenheid kregen de lp’s vanuit de achterbak van de Audi als eersten te kopen. De dubbel lp was, op verzoek van Uitgeverij Strengholt – die ook eigenaar was van de Nederlandse service van RNI, geproduceerd.

Jacob van Kokswijk was als hoofdproducer verantwoordelijk, daarbij bijgestaan door Hans Knot. Het kwam uit op het PARK label en de dubbel lp werd zowel op de Nederlandse service als de internationale service van RNI gepromoot. Op de Nederlandse Service was daarvoor Jacob een uur te gast op de internationale service liep een promotiespot, ingesproken door Graham Gill. Trouwens de eerste van de 2 lp’s ging vooral over de eerste periode met Duitstalige- en Engelstalige programma’s, die in 1970 van start gingen. De fragmenten werden aan elkaar gesproken door Mike Ross. Voor de tweede lp werd de Nederlandstalige tekst verzorgd door Nico Steenbergen.

De luisteraars kregen de mogelijkheid de lp te bestellen via het postbus adres van Pirate Radio News in Groningen, een tijdschrift waarvoor Jacob en Hans op dat moment verantwoordelijke uitgevers waren. Het werd een drukke periode, waarin de lp’s als warme broodjes over de tafel gingen. Ze werden keurig in karton en bruin papier, aangeleverd door de firma Groen, ingepakt en zowat dagelijks in grote stapels afgeleverd bij het hoofdpostkantoor aan de Munnikeholm in Groningen, waarna ze een weg konden vinden naar de luisteraars die de lp’s hadden besteld.

De RNI dubbel lp ging niet alleen naar luisteraars in Nederland en de ons omliggende landen. Exemplaren gingen ook overzee buiten Europa. Mede doordat de internationale uitzendingen op bepaalde tijden ook via de korte golf werden uitgezonden kregen we ook bestellingen uit de VS, Australië en zelfs Japan en Rusland. Ondertussen groeide ook het aantal abonnees op Pirate Radio News want bestellers, die nog geen lid waren, kregen soms een exemplaar van dat blad meegestuurd in het pakket.

[klik om te vergroten]

En dan kan het vreemd gaan want in de late avond van 3 mei 2021 kreeg ik een e- mail, met bijlagen, toegestuurd door Ben Meijering. Hij meldde zijn lp collectie betreffende de zeezenders aan het digitaliseren te zijn en die avond was hij toe aan het bewerken van de RNI dubbel lp, die hij ooit op een platenbeurs, waarschijnlijk in Utrecht, had gekocht. Hij kwam een paar brieven tegen, die in de LP hoes verstopt zaten. en meldde het leuk te hebben gevonden om te lezen hoeveel moeite gedaan werd om de dubbel lp destijds te bemachtigen!

De gevonden correspondentie geeft onder meer aan dat Anita Blankesteijn uit Breukelen had geprobeerd, op wat voor manier dan ook, de dubbel lp te bestellen maar er niet in geslaagd was de juiste weg te bewandelen. Dit speelde zich af in de tweede helft van 1973. De dubbel lp was tot in 1975 gewoon in Groningen te verkrijgen. Op de een of andere manier is ze in contact gekomen met John Kessel uit Amsterdam, die destijds verbonden was aan de International Fanclub Organisation.

Deze John meldde haar per brief op 3 november 1973 dat de lp noch in ons land noch in Engeland was te verkrijgen en wel omdat de lp niet meer verkocht mocht worden. Wel dat is na bijna 50 jaar totaal nieuw voor mij. Nog mooier wordt het dat hij vervolgens meldde grote moeite te hebben gedaan en er alsnog in was geslaagd om een exemplaar te verkrijgen via de FRC Noorwegen, een dubbel lp die uiteraard wel duurder in aanschaf was dan via de reguliere weg besteld in Groningen. Van Kessel ondertekende de brief, met nodige typefouten, met J. Kessel President IFO. Zo ver ik mij kan herinneren waren er wel afdelingen van de FRC Sweden en een afdeling in Denemarken, maar Noorwegen is mij onbekend.

[klik om te vergroten]

Op 25 januari 1974 meldde hij zich andermaal met een brief gericht aan voornoemde Anita met de mededeling dat de lp, in Nederland geperst maar niet meer verkrijgbaar, door hem toch te pakken was gekregen en wel via het hoofdkantoor van RNI in Zwitserland. Ook hier in deze brief dus onwaarheden van de President want de lp’s waren nog volop in voorraad in Groningen, ik dacht zelfs inmiddels in de tweede persing. Tenslotte zat in de hoes een briefje van 22 januari 1974, ik denk een kladje gezien de vele correcties, waarvan de uiteindelijke versie naar John Kessel is gestuurd.

[klik om te vergroten]

Anita Blankesteijn sprak in het dankbriefje haar verbazing uit de dubbel lp niet meer in Nederland verkrijgbaar was, hetgeen dus onjuist was. Jammer dat beide personen anno 2021 niet te traceren zijn, ik had graag het echte verhaal gehoord.