Studentenprotest in Groningen

tekst: Hans Knot         foto: Elmer Spaargaren

Protesten van studenten zijn er redelijk langdurig geweest met een golvende beweging gedurende de afgelopen decennia in Groningen. Bezetting van een bestuurskamer en later zelfs een geheel gebouw was er bijvoorbeeld bij de afdeling Orthopedagogiek. Tentamenzalen die werden geblokkeerd maar ook demonstratieve tochten door de binnenstad trok belangstelling van de geschreven pers.

Binnen de Sociale Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen had je destijds een subfaculteit P.A.W., dat stond voor Pedagogische en Andragogische Wetenschappen. In de zestiger jaren van de vorige eeuw was deze subfaculteit kabbelend in aantal studenten en met de komst van onder meer de toen nieuwe studierichting Orthopedagogiek groeide de subfaculteit, in de tweede helft van de jaren zestig, meer en meer. Zelfs was de groei zo sterk dat er een inschrijvingstop werd overwogen. Maar er was meer aan de hand toen in de voorzomer van 1971 bekend werd gemaakt dat de toenmalige regering bezuinigingen wenste in te voeren, waardoor tal van activiteiten binnen het universitaire leven in het nauw kwamen.

Het bericht kwam voor de universitaire zomerstop en aangenomen werd dat dit met opzet op dat tijdstip naar buiten werd gebracht, maar studenten en medewerkers zaten niet stil en er werd in de daarop volgende weken veelvuldig overlegd binnen onder meer de faculteitsraad, om te kijken op welke manier men kon protesteren tegen de uitgelekte plannen. In de week voordat het Universitaire jaar 1971-1972 officieel werd geopend leidde dit tot een demonstratie in de Groninger binnenstad en wel op vrijdagmiddag 27 augustus.

Professor Snijders foto: archief Orthopedagogiek

Gevolg was dat de toenmalige voorzitter van het Groninger Universiteitsbestuur, Prof. dr. j. Th. Snijders, die middag twee moties aangeboden kreeg, waarin geprotesteerd werd tegen de bezuinigingsmaatregelen van de regering. Dat gebeurde na afloop van een demonstratieve optocht door de binnenstad, georganiseerd door studenten en leden van het administratief en technisch personeel van de Universiteit Groningen.

In de motie werden de eerder aangekondigde bezuinigmaatregelen als bouwstop van nieuwe projecten, wachtlijsten bij studierichtingen en de eventuele afremming van personeelsuitbreiding door de opstellers van de moties afgewezen.

De leden van de sub-faculteitsraad van P.A.W. hadden de opstellers van de moties gesteund in de strijd tegen de bezuinigingen. In de stoet demonstranten waren ook aankomende Pedagogen en Andragogen actief en betuigden hun sympathie met het toenmalige universiteitsbestuur. In de betreffende middag was het de bedoeling dat het universiteitsbestuur zou vergaderen over onder meer de geplande bezuinigen, maar ook over de invoering van de W.U.B., de Wet Universitaire Bestuurshervorming.

Om een beeld te geven van een dergelijke demonstratie was er de inschatting dat destijds ruim 1000 mensen in de stoet, die vertrok vanaf het Zuiderdiep richting het Broerplein en het Academiegebouw, aanwezig waren. Namens de toenmalige Groninger Studenten Raad, die als ‘Gronstra’ door het leven ging, en de GSB, de Groninger Studenten Bond, werden er toespraakjes gehouden, waarna de petities werden aangeboden aan de voorzitter van het Universiteitsbestuur.

Op het plein konden de aanwezige studenten via een geluidsinstallatie bij uitzondering de daarop volgende vergadering van het universiteitsbestuur volgen, waarna de demonstranten rustig hun eigen weg volgden. Een stop kwam er niet en de W.U.B. werd landelijk ingevoerd.