Terugblik naar augustus 1971

tekst en foto's: Hans Knot

De zomer van 1971 was een mooie zomer te noemen met een gemiddelde dagtemperatuur van 18 graden, daarbij ook de nachtelijke temperaturen meegenomen. Er was een aantal dagen dat het kwik opliep tot aan de 30 graden en na de bouwvakvakantie, die eind juli was afgelopen, werden op maandag 2 augustus de bouwsteigers door de harde werkers weer beklommen, ongetwijfeld met het meebrengen van een transistorradio. Aan te nemen valt dat Juan Bastos met het nummer ‘Loop di love’ een aantal malen voorbij kwam; immers het was de absolute zomerhit van 1971.

Op maandag 2 augustus was het op de steigers en directe omgeving van het in aanbouw zijnde Trefkoel complex in De Paddepoel trouwens een feestelijke bijeenkomst want de vlag kon officieel in top omdat het hoogste punt was bereikt en dus kon het pannenbier voor de bouwvakkers worden geschonken. Of de vlag er daadwerkelijk is gehesen is mij niet bekend. Immers, wanneer er een bezem op het dak heeft gestaan in plaats van een vlag dan was de aannemer een zuinigere geweest, want dan had hij geen bier uitgeschonken.

Wel was tijdens de bijeenkomst in ieder geval een vertegenwoordiging aanwezig van het bestuur van het toen toekomstige wijkcentrum aan de Zonnelaan in de wijk De Paddepoel. Er werd bekend gemaakt dat na voltooiing van het complex er serieus over werd gedacht een filiaal te gaan opzetten. Het ging daarbij om een oude boerderij, gevestigd aan de Diamantlaan in de toen nieuwe wijk in aanbouw, Vinkhuizen. Trefkoel directeur de Wolde maakte wereldkundig dat de ontwerptekeningen voor de verbouwing al waren gemaakt en als alles mee zou zitten dan konden de restauratiewerkzaamheden in de maand februari 1972 van start gaan. Aan de aanwezige journalisten vertelde De Wolde: “Wij willen de bevolking zelf mee laten beslissen over de inrichting van het sociaal-culturele centrum dat er gevestigd gaat worden.” De Gemeente Groningen had de boerderij in principe toegezegd aan de Stichting Wijkcentrum en Wijkopbouw Selwerd-Vinkhuizen-De Paddepoel, een stichting die ook eigenaar was van De Trefkoel.

De Wolde meldde tevens dat de architecten P. Dubbelman en J. Heeling de opdracht hadden gekregen voor de stichting de restauratie en inrichtingstekeningen te maken. Uit de tekeningen bleek dat rond een grote zaal, in het midden van de schuur van de 18-eeuwse boerderij, verschillende zaaltjes waren geprojecteerd die door verenigingen in de wijken in de toekomst konden worden gebruikt. De Wolde vond wel dat met alle verenigingen, en dat waren er behoorlijk veel, duidelijk overleg diende te komen over de invulling, toewijzing en gebruik van de toekomstige ruimtes.

En daadwerkelijk was er op 12 augustus al een informatieavond georganiseerd voor de toen bestaande verenigingen, terwijl er op 9 september 1971 een openbare hoorzitting werd gehouden voor de bewoners. Daarna kon het bestuur de plannen definitief, inclusief een exploitatie- en financieringsschema, bij de gemeente Groningen indienen en waarna de gemeenteraad een uiteindelijke beslissing diende te nemen.

De Wolde benadrukte tijdens de bijeenkomst dat de bevolking van de toen nieuwe wijk in aanbouw zeker broodnodig toe was aan een eigen gebouw om bijeen te komen, zodat de drukke Friessestraatweg niet meer over hoefde te worden gestoken om activiteiten in De Paddepoel en Selwerd te kunnen bijwonen. De oude boerderij, die onder monumentenzorg stond, kon deels met subsidie van het toenmalige ministerie van CRM (Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk) gerestaureerd worden en verder werd er onder meer een beroep gedaan op Gemeentelijke en Provinciale financiële potjes. De totale restauratie werd in 1971 begroot op een bedrag van 880.000 gulden. Het was de eerste opstap naar het multi-functioneel centrum ’t Vinkhuys aan de Diamantlaan.

't Vinkhuys