Verzuild koken

tekst: André van Os

De overstap van tv-icoon Wim Bosboom van de VARA naar de TROS deed heel wat stof opwaaien, maar al voor hem bewogen omroepmedewerkers moeiteloos van de ene zuil naar de andere. Bijvoorbeeld: radiokok en culinair medewerker P.J. Kers jr. uit Hilversum. Maar geen enkel boek of knipsel vermeldt zijn beide broodheren. Een Limburgs dagblad noemt hem in een in memoriam de ‘radiokok voor de AVRO’. De vooroorlogse editie van de Radio Encyclopedie meldt slechts dat hij al op de radio was, alvorens in dienst te treden bij zijn (tweede) werkgever, de VARA. Kers begon in 1927 of 1928 met radiokooklessen, die rond 300.000 huisvrouwen aan de radio wisten te kluisteren. Al spoedig verscheen van zijn hand -in twee delen- het AVRO Kookboek. In december 1929 werd, bij het verschijnen van het tweede deel, aangetekend dat ‘reeds meer dan 13000 exemplaren verkocht’ zijn.

Nog geen twee jaar later  publiceerde Kers ‘Onze inmaak’, gevolgd door het in 1932 door de Arbeiderspers uitgegeven ‘Onze Keuken, radio kooklessen’ (waarvan deel 2 in 1935 verscheen). De secretaris-penningmeester van de VARA schreef de inleiding: ’Nu geeft de V.A.R.A. van onzen medewerker een kookboek uit, waar door honderdtallen leden van onze vereeniging als ‘t ware op gewacht wordt’. De grap is dat niet alleen de inleidingen van beide boeken gelijkenis vertonen, de inhoud is zelfs grotendeels identiek. De VARA uitgave is wat eenvoudiger, het papier is goedkoper en onder de adverteerders vinden we coöperaties, terwijl de AVRO in haar kookboek het ‘onmisbare omslag voor de Radio Bode’ aanbiedt. De ‘voorproefjes’ in het VARA-boek heten bij de AVRO ‘hors d’oeuvres’. AVRO’s ‘entremets (toespijzen)’ noemt Kers voor de VARA ‘nagerechten’. Zijn tip hoe rapen te bewaren (‘in een kuil of onder stroo en bladeren’) is uitsluitend in het arbeiders kookboek te vinden.