Vrijzinnig

(door André van Os)

Rond de eeuwwisseling viel definitief het doek voor De Nieuwe Vrijzinnige Omroep (NVO) uit Amersfoort. Het vijf minuten durende ‘Vrijzinnig Vizier’, dat op zaterdag op het toenmalige Radio 5 werd uitgezonden, werd door beschermheer AVRO geschrapt. De AVRO wi Vrijzinnig lde niet op de opvolger van Radio 5 (747AM) uitzenden en in de AVRO-uren op de sport- en nieuwszender Radio 1 was voor vrijzinnigheid geen plaats. De NVO werd in   1975 opgericht, nadat de VPRO de religie had afgezworen. Dat was tegen het zere been van doopsgezinden, vrijzinnig hervormden, remonstranten en religieus-humanisten die ineens zonder spreekbuis zaten. AVRO-voorzitter Keyzer vond het jammer dat de vrijzinnige stem het zwijgen was opgelegd en gaf de pas opgerichte Nieuwe Vrijzinnige Omroep een uur zendtijd. Die constructie was niet nieuw: zo zond bijvoorbeeld in de jaren twintig en dertig de RVU zijn eerste programma’s uit in HDO/AVRO én VARA zendtijd. Eind jaren tachtig van de 20e eeuw deed de NVO een aanvraag voor een eigen zendmachtiging. Die werd door de Raad van State afgewezen. Reden: ‘gevaar voor versnippering van de zendtijd‘. Er waren te weinig vrijzinnig protestanten om een heuse aspirant-omroep te worden. Het Vrijzinnig NVO-uur bij de AVRO werd uiteindelijk teruggebracht tot een rubriek van vijf minuten, verzorgd door dominee Dick Werner en later door de christelijk-gereformeerde theoloog dr. Anne van der Meiden. Zijn laatste uitzending was op 31 maart 2001. Een jaar eerder had de NVO nog besprekingen gevoer Vrijzinnig d met De Nieuwe Omroep (DNO) van Aad van den Heuvel en Walter Etty, maar aangezien DNO zelf geen zendtijd kreeg (angst voor ‘versnippering’?) liepen die contacten op niets uit. Volgens NVO-voorzitter Bos luisterden op de zaterdagmorgen maar liefst 45.000 mensen naar de NVO minuten. Met de AVRO werd nog onderhandeld om het vrijzinnige geluid te stallen op de AVRO internetsite. Maar het web opgaan kon de NVO natuurlijk ook zelf, niet gehinderd door rechtscolleges of omroepcommissies en tegenwoordig als onderdeel van het Zin Theater: www.zintheater.nl

Foto: AVRO-voorzitter M.J. Keyzer, Collectie SPAARNESTAD / Wikipedia
Foto: Anne van der Meiden, Foto: Evertjan Hannivoort - CC BY-SA 3.0 - Wikipedia