Zomertijd

tekst: Hans Knot          foto: Hans Peters, Anefo

Eigenlijk komt het al decennia lang voor dat in de maanden juli en augustus we in de Dagbladpers en andere media worden verrast met berichtgeving waarbij al vrij snel de gedachten opkomen van ‘wat dienen we daarmee weer te doen’. Ook dit jaar in juli verscheen weer, zonder enige vorm van onderbouwing, een aantal berichten waarbij bij mij naar voren kwam of de inhoud geloofwaardig was ofwel wat we verder met de berichtgeving dienden te doen.

Opmerkelijk was dan wel dat het vaak bij één enkel bericht bleef en de gedachten daarna ook al vrij snel verdwenen. Zo zag ik onder meer heel snel een bericht voorbij komen dat spoedig een fusie is te verwachten tussen Talpa en RTL Nederland. Zonder enige vorm van serieuze onderbouwing kwam het bericht in een aantal van de media, dat bekend staat om vooral sensationele berichten. Een dag later zag ik nergens het bericht in de meer serieuze kranten terug.

Het is natuurlijk van alle jaren dat je kunt spreken van komkommer nieuws in de zomerperiode, wanneer je favoriete krant niet alleen een stuk dunner is dan in andere maanden maar ook het nodige aan onzinnige berichten bevat, en dat wel weer tegen de normale abonnementsprijs. In de zomer van 1971 vond ik ook een bericht dat ik destijds heb uitgeknipt en in dat in dezelfde categorie bevond.

Het was Cees Grávendaal die in de kranten, vallend onder de Gemeenschappelijke Persdienst, een regelmatige rubriek had met medianieuwtjes en eigen meningen daarover. Hij meldde dat er een hardnekkig gerucht was in ons land dat de zeezenders – door hem piraten genoemd – Veronica en Radio Noordzee zouden gaan fuseren. Grávendaal ging verder met te melden dat een dag voordat de rechtszaak van start zou gaan tegen Veronica’s Bull Verweij, Jürgens en een drietal duikers aangaande de aanslag op de MEBO II van RNI in mei van dat jaar, er bij de officier van Justitie er een opvallend lief briefje was binnengekomen van de directeur van Radio Noordzee, John de Mol Sr. Hij vroeg daarin om clementie voor de Veronicadirecteur.

Of dit briefje daadwerkelijk heeft bestaan is verder niet te toetsen maar Grávendaal schreef verder: ‘Insiders weten zelfs te vertellen dat de fusie helemaal rond is, maar om de een of andere reden maar er nog niets bekend worden gemaakt. De zendapparatuur van Radio Noordzee is inmiddels zo sterk dat het zendschip rustig voor de Spaanse kust kan worden verankerd. Als de Nederlandse regering ooit nog eens het Verdrag van Straatsburg ondertekend, zal Radio Noordzee voor de Spaanse kust gaan liggen. Dit omdat dit land het Verdrag ook niet ondertekend heeft.

Het is de enige keer dat ik waar dan ook over een eventuele fusie heb gelezen in de toch uitgebreide archieven inzake beide radiostations, die tot en met 31 augustus 1974 vanaf internationale wateren actief waren. Grávendaal had destijds het niet geheel juist. Immers had Nederland al vele jaren eerder het Verdrag van Straatsburg ondertekend maar niet eerder de Nederlandse wetgeving op dit Verdrag aangepast, waardoor het wettelijk niet van kracht kon worden. Ook de opmerking dat het zendschip MEBO II van Radio Noordzee voor de Spaanse kust kon gaan uitzenden was natte vingerwerk. Er is destijds alleen gesuggereerd dat – mocht er een wetswijziging plaats vinden – het mogelijk was de bevoorrading van zendschepen vanuit een Spaanse haven te verzorgen. Ook dit laatste was natuurlijk niet te realiseren en het zou later, met andere stations die wel de Nederlandse wetgeving gingen overtreden, zo zijn dat uit diverse havens in Nederland, België, Frankrijk en Engeland illegaal werd bevoorraad.